Cze 132017
 

OZNACZENIE KONKURSU Kd.1221-40/17

LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE  STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM GDAŃSK-POŁUDNIE W GDAŃSKU

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

1.   Anna Miecznikowska
2.   Anna Bugajska
3.   Magdalena Wiśniewska
4.   Karolina Sankowska
5.   Natalia Lesińska
6.   Arkadiusz Wypych
7.   Marta Obłażewicz
8.   Małgorzata Baradziej
9.   Magdalena Fischoeder
10.    Michał Olszewski
11.    Łukasz Bińkowski
12.    Daria Bieńkowska
13.    Paulina Skowrońska
14.    Magdalena Mamrot
15.    Kamil Hendzel
16.    Wioleta Piasta
17.
18.
19.
20.
21.

 

Drugi etap konkursu (test) odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 roku
o godz. 9:00 w Sali E.3.07A w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk

 

Komisja Konkursowa

-Na oryginale właściwe podpisy-