Aktualności

 

 

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w województwie warmińsko-mazurskim w 2016r. program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

————————————————————————————————————————————————–

Baza teleadresowa instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

————————————————————————————————————————————————-

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2017/Adm

 

Wykaz inwentarza spadku po Józefie Zgryziewiczu XII Ns 1462/17

Wykaz inwentarza spadku po Wojciechu Ryszardzie Prokipczyn XII Ns 792-17

Wykaz inwentarza spadku po Tadeuszu Wróblewskim XII Ns 1367/17

Wykaz inwentarza spadku po Marii Teresie Szaworejko XII Ns 823/17

Wykaz inwentarza spadku po Zbigniewie Mirosławie Smugała II Ns 947/17

Wykaz inwentarza spadku po Tomaszu Grzegorzu Curzydło XII Ns 1274/17

Wykaz inwentarza sapdku po Jadwidze Barbarze Buchta XII Ns 1204/17

Wykaz inwentarza spadku po Genowefie Deja XII Ns 1144-/16

Wykaz inwentarza spadku po Gertrudzie Nowickiej XII Ns 745/17

Wykaz inwentarza spadku po Małgorzacie Florkiewicz XII Ns 1182/17

Wykaz inwentarza spadku po Lucjanie Weiszewskim XII Ns 1205/17

Wykaz inwentarza spadku po Zygmuncie Blat XII Ns 649/17

Wykaz inwentarza spadku po Weronice Teresie Krusińskiej XII Ns 413/17

Spis inwentarza po Lechu Kozłowskim XII Ns 230/17

Wykaz inwentarza spadku po Leszku Ciołek XII Ns 693/17

Wykaz inwentarza spadku po Gustawie Franciszku Gadomskim XII Ns 304/17

Wykaz inwentarza spadku po Piotrze Cinka XII Ns 512/17

Wykaz inwentarza spadku po Piotrze Cinka XII Ns 510/17

Wykaz inwentarza spadku po Piotrze Cinka XII Ns 514/17

Wykaz inwentarza spadku po Tadeuszu Gajdzis XII Ns 495/17

Wykaz inwentarza spadku po Witoldzie Janickim XII Ns 699/17

Wykaz inwentarza spadku po Piotrze Cinka XII Ns 511/17

Wykaz inwentarza spadku po Piotrze Cinka XII Ns 513/17

Ogłoszenie w sprawie XII Ns 301/17

Spis inwentarza po Karolu Robercie Gałkowskim XII Ns 3199/16

Spis inwentarza po Ryszardzie Klimaszewskim XII Ns 26/17

Spis inwentarza po Michale Minda XII Ns 22/17

Spis inwentarza po Ryszardzie Koczara XII Ns 348/17

Spis inwentarza po Pawle Gregorczyku XII Ns 142/17

Spis inwentarza po Józefie Szajner XII Ns 151/17

Spis inwentarza po Rafale Rudnickim XII Ns 116/17

Spis inwentarza po Waldemarze Zamoyskim XII Ns 40/17

Spis inwentarza po Katarzynie Perkowskiej XII Ns 295/17

Spis inwentarza po Janie Edwardzie Samselu XII Ns 2459/16

Spis inwentarza po Krzysztofie Ciepela XII Ns 1268/16

Spis inwentarza po Konradzie Szatan XII Ns 3453/16

Spis inwentarza spadku po Henryku Ryzie XII Ns 81/17

Unieważnienie legitymacji służbowej – Pan Krzysztof Siemiaszko

Unieważnienie legitymacji służbowej – Pan Paweł Schoennagel

Spis inwentarza spadku po Teresie Deeg XII Ns 1868/16

Spis inwentarza spadku po Lesławie Adamie Komisarku XII Ns 427/16

Spis inwentarza spadku po Czesławie Mostowiaku XII Ns 1267/16

Spis inwentarza spadku po Andrzeju Ciernickim XII Ns 2256/16

Wykaz inwentarza spadku po Helmucie Alfonsie Kunkel XII Ns 3532/16

Spis inwentarza po Zofii Jaworskiej XII Ns 2591/16

Wykaz inwentarza spadku po Michale Ławrowskim XII Ns 477/16

Spis inwentarza po Danucie Walczak XII Ns 214/16

Spis inwentarza po Michale Karpiku XII Ns 397/16

Wykaz inwentarza po Czesławie Grusieckim XII Ns 851/16

Wykaz inwentarza po Elżbiecie Czarneckiej XII Ns 402/16

Wykaz inwentarza po Elżbiecie Morawskiej XII Ns 604/16

Wykaz inwentarza po Wojciechu Duleńskim XII Ns 976/16

Wykaz inwentarza po Wiesławie Kasperowicz XII Ns 888/16

Wykaz inwentarza po Pawle Rautenberg XII Ns 270/16

Wykaz inwentarza po Małgorzacie Tkacz XII Ns 290/16

Wykaz inwentarza po Januszu Sienkiewiczu XII Ns 617/16

Wykaz inwentarza po Aleksandrze Kreft XII Ns 150/16

Spis inwentarza po Agnieszce Dobrzyckiej-Grela XII Ns 693/16

Wykaz inwentarza po Barbarze Wojtala XII Ns 1599/16

Wykaz inwentarza po Marii Rulewskiej XII Ns 1511/16

Spis inwentarza po Lesławie Adamie Komisarku XII Ns 427/16

Wykaz inwentarza po Andrzeju Jakubowskim XII Ns 1861/16

Wykaz inwentarza po Józefie Urbaniaku XII Ns 1829/16

Wykaz inwentarza po Macieju Kowalewskin XII Ns 1807/16

Wykaz inwentarza po Wojciechu Polkowskim XII Ns 1587/16

Wykaz inwentarza po Stanisławie Rojek XII Ns 889/16

Wykaz Inwentarza po Renacie Marii Kroczek XII Ns 2115/16

Wykaz inwentarza po Dariuszu Świeboda XII Ns 1909/16

Wykaz inwentarza po Edmundzie Szymańskim XII Ns 2268/16

Spis inwentarza po Sylwii Marii Golańskiej XII Ns 1751/16

Wykaz inwentarza po Irenie Olszewskiej XII Ns 2463/16

Wykaz inwentarza po Marianie Szparaga XII Ns 2036/16

Wykaz inwentarza po Antonim Józefie Markiewiczu XII Ns 2677/16

Wykaz inwentarza po Michale Karpiku XII Ns 1918/16

Wykaz inwentarza po Wiesławie Gierłowskim XII NS 2964/16

Wykaz inwentarza po Sebastianie Arturze Kuprewiczu XII Ns 2735/16

Wykaz inwentarza po Arturze Żmudź XII Ns 2499/16

Wykaz inwentarza po Annie Stępień XII Ns 3105/16

Wykaz inwentarza po Zofii Jaworowskiej XII Ns 3248/16

Wykaz inwentarza po Kazimierzu Czerwińskim XII Ns 3289/16