Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

 

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Ogłoszenia Prezesa Ogłoszenia Prezesa INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ WYDZIAŁÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ WYDZIAŁÓW

Email Drukuj PDF

I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki. Chełm z dzielnicą Gdańsk-Południe, Orunia-Święty Wojciech-Lipce. Siedlce, Suchanino, Śródmieście i Wzgórza Mickiewicza, z wyłączeniem spraw przekazanych XII Wydziałowi Cywilnemu,

II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, z wyłączeniem spraw o wykroczenia skarbowe, z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Chełm z dzielnicą Gdańsk-Południe, Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Siedlce, Suchanino, Śródmieście i Wzgórze Mickiewicza, a także sprawy o przestępstwa określone w art. 45-49a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz sprawy określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich  - rozpoznaje sprawy określone w art.12 § 1a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27.07.2001r. (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z 2001r. z późń.zmian.) tj .:

- sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,

- dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,

- dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych

- sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw

z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Brętowo, Chełm z dzielnicą Gdańsk-Południe, Kokoszki, Matarnia, Piecki-Migowo, Siedlce, Strzyża, Suchanino, Wrzeszcz i Wzgórze Mickiewicza, Oliwa, Osowa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, VII Dwór, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

V Wydział Rodzinny i Nieletnich  - rozpoznaje sprawy określone w art.12 § 1a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27.07.2001r. (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z 2001r. z późń. zmianami) tj.:

- sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,

- dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,

- dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych

- sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw

z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Krakowiec - Górki Zachodnie, Młyniska, Olszynka, Orunia, Święty Wojciech, Lipce, Rudniki, Stogi z Przeróbką, Śródmieście i Wyspa Sobieszewska oraz miasta Pruszcz Gdański i gmin : Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie, Brzeźno, Letnica, Nowy Port, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje.

Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Sopocie oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych : Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie.

Sekcja ds. Ubezpieczeń Społecznych w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  

 

VIII Wydział Karny - sprawy o wykroczenie i sprawy o wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu

 

IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Krakowiec-Górki Zachodnie, Olszynka, Rudniki, Stogi z Przeróbką i Wyspa Sobieszewska oraz z obszaru miasta Pruszcz Gdański i gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie, z wyłączeniem spraw przekazanych XII Wydziałowi Cywilnemu

 

X Wydział Karny- sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, z wyłączeniem spraw o wykroczenia skarbowe, z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Krakowiec-Górki Zachodnie, Olszynka, Rudniki, Stogi z Przeróbką i Wyspa Sobieszewska oraz z obszaru miasta Pruszcz Gdański i gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie,

Wydział XI Wykonawczy z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 30/34

- wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych

XII Wydział Cywilny - sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy egzekucyjne z całego obszaru właściwości tego Sądu.

 

Sekcja ds. Egzekucyjnych w XII Wydziale Cywilnym

 

 

Zmieniony ( Wtorek, 11 Czerwiec 2013 12:35 )