Numery Kont Bankowych

 

Numery Kont Bankowych:

Numer rachunku bieżącego dochodów Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
NBP O/O Gdańsk 72101011400068132231000000

Depozyty (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe):
07 1130 1017 0021 1000 9690 0004 dla PLN
77 1130 1017 0021 1000 9690 0005 dla USD
61 1130 1017 0021 1000 9690 0002 dla EUR
88 1130 1017 0021 1000 9690 0001 dla CHF
34 1130 1017 0021 1000 9690 0003 dla GBP

Sumy na zlecenie (zaliczki)
NBP O/O Gdańsk 12 1010 1140 0068 1313 9800 0000