Numery Kont Bankowych

 

Numery Kont Bankowych:

W związku z utworzeniem w systemie ZSRK mikrorachunków dla poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku wpłaty dotyczące dochodów (wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne) w sprawach, które są w nich prowadzone, winny być dokonywane na rachunki przypisane do konkretnych Wydziałów, wg wykazu rachunków wskazanych poniżej:

 

I Wydział Cywilny

57101000553263004063000001

II Wydział Karny

30101000553263004063000002

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

73101000553263004063000004

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

46101000553263004063000005

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

19101000553263004063000006

Sekcja ds. Ubezpieczeń społecznych w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

54101000553263014063000006

VIII Wydział Karny

89101000553263004063000007

IX Wydział Cywilny

35101000553263004063000009

X Wydział Karny

08101000553263004063000010

XI Wydział Wykonawczy

78101000553263004063000011

XII Wydział Cywilny

51101000553263004063000012

Sekcja ds. egzekucyjnych w XII Wydziale Cywilnym

86101000553263014063000012

Oddział Finansowy

29101000553263004063000020

 

Depozyty (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe):
07 1130 1017 0021 1000 9690 0004 dla PLN
77 1130 1017 0021 1000 9690 0005 dla USD
61 1130 1017 0021 1000 9690 0002 dla EUR
88 1130 1017 0021 1000 9690 0001 dla CHF
34 1130 1017 0021 1000 9690 0003 dla GBP

Sumy na zlecenie (zaliczki)
NBP O/O Gdańsk 12 1010 1140 0068 1313 9800 0000