Pomoc Pokrzywdzonym

 
W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku udostępnia
Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących
działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Uwaga: Plik jest w standardzie Microsoft Excel. Do jego otworzenia potrzebny jest edytor Excel
lub program umożliwiający podgląd danych tego standardu.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku:

 

Poniżej zamieszczone zostały bazy danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województw: