II Wydział Karny

II Wydział Karny z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 30/34

Godziny przyjęć interesantów
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00.

tel. (58) 32-13-443

fax.: (58) 32-13-397

e-mail: 2karny@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

Sekretariat wydziału - pokój 51

Zakres działania:

rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, z wyłączeniem spraw o wykroczenia skarbowe, z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Chełm z dzielnicą Gdańsk-Południe, Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Siedlce, Suchanino, Śródmieście i Wzgórze Mickiewicza, a także sprawy o przestępstwa określone w art. 45-49a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz sprawy określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,

Przewodniczący Wydziału

SSR Magdalena Czaplińska, zastępca - SSR Anna Grzyb- Koniuszaniec

Zakres Obowiązków

kieruje całokształtem pracy w Wydziale w zakresie spraw sądowych mając na względzie poziom i sprawność postępowania sadowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści § 63-67 , § 103-104 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości-Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów z dnia 19.11.1987r.(Dz.U. Nr 38 poz.218 ze zmianami) w ramach czynności nadzorczych podejmuje czynności opisane w § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów ( Dz.U.Nr 187, poz.1564).

Kierownik Sekretariatu

Roksana Wojciechowska

Zakres Obowiązków

kieruje praca sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki wynikające z czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.Min.Spr.Nr 5, poz.22; zm 2004r.,Nr 6,poz.22).

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary
Dokument z dnia:
2019-02-06
Publikacja w dniu:
2019-02-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
b/d