IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą przy ul. 3 Maja 9 A

Godziny przyjęć interesantów
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00.

tel. (58) 32-42-573

fax: (58) 32-42-574

e-mail: 4rodzinny@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

Sekretariat wydziału - pokój C 3.25 (III piętro)

Zakres działania:

rozpoznaje sprawy określone w art.12 § 1a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27.07.2001r. (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z 2001r. z późń.zmian.) tj .:

  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  • dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych
  • sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw

z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Brętowo, Chełm z dzielnicą Gdańsk-Południe, Kokoszki, Matarnia, Piecki-Migowo, Siedlce, Strzyża, Suchanino, Wrzeszcz i Wzgórze Mickiewicza, Oliwa, Osowa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, VII Dwór, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Przewodniczący

SSR Wiesława Breza - Kłos, z-ca Agnieszka Kubica

Zakres Obowiązków

kieruje całokształtem pracy w Wydziale w zakresie spraw sądowych mając na względzie poziom i sprawność postępowania sadowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści § 63-67 , § 103-104 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości-Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów z dnia 19.11.1987r.(Dz.U. Nr 38 poz.218 ze zmianami) w ramach czynności nadzorczych podejmuje czynności opisane w § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów ( Dz.U.Nr 187, poz.1564).

Kierownik sekretariatu

Dorota Drawc- Mądra

Zakres Obowiązków

kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki w zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.Min.Spr.Nr 5 poz.22; zm. 2004r.Nr 6,poz.22)

Rejestr zmian dla: IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
b/d