Pomoc Pokrzywdzonym

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku udostępnia bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która dostępna jest w plikach do pobrania.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku
 
Poniżej, w plikach do pobrania zamieszczone zostały bazy danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie poszczególnych województw.

Pliki do pobrania

Kujawsko-Pomorskiego

Pomorskiego

Warmińsko-Mazurskiego

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Rejestr zmian dla: Pomoc Pokrzywdzonym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d